Contact Us

ต้องการออกแบบบูธหรือมีแบบบูธอยู่แล้วให้เราตีราคา หรือต้องการจัดงานพิธีเปิด งานสัมมนา งานเปิดตัวสินค้า ต้องการออกแบบฉาก เวที ส่วนตกแต่งงาน event ของท่าน ติดต่อทีมงานได้ตามด้านล่างนี้

CALL

M. 089-451-4050
T.  02-640-6270

EMAIL

For supplier: event@g-organizer.com
For Customer : genetic-org@hotmail.com  
Ms. Chanyapatch (ชัญญาพัชญ์)

ADDRESS

1142 ซ.รัชดาภิเษก 7 แยก 1-15 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400

LINE

geneticorganizer
qr code genetic organizer

Message Us