Cookies Policy

Cookie Policy Genetic

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นโยบายคุ้กกี้ (Cookies Policy) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา  การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการนำเสนอการบริการของเราเท่านั้น โดยมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือส่วนเล็กๆ ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ที่อยู่ในเครื่องมือการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แต่ไม่ได้ระบุตัวตน ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส่วนใหญ่คุ้กกี้จะเป็นข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าชมเว็บไซต์เป็นประเภทใด การเข้าชมจากการลิงค์ภายนอกใดที่ทำให้คุณเข้าชมเว็บไซต์เรา เพื่อให้เรานำมาวิเคราะห์ข้อมูลนำมาทำสถิติผู้เข้าชม

 

คุ้กกี้มีไว้เพื่ออะไร

เราใช้ cookie เพื่อให้จีเนติกออแกไนเซอร์ไซต์ทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยปรับปรุงให้จีเนติกออแกไนเซอร์ไซต์ รวมถึงการบริการของเราตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น cookie ยังช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต เรายังใช้ cookie เพื่อประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลได้จาก cookie เหล่านี้

 

คุ้กกี้ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเบราวเซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา มีการรวบรวมและจดจำข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นในบางกรณี ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุ้กกี้มีอายุในการจัดเก็บ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราวเซอร์ของคุณด้วย

 

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง

เราใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณให้เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว เช่น การมองเห็นรูปแบบตัวอักษรบนเว็บไซต์ของเราถูกต้องตรงกับที่เราออกแบบไว้ ซึ่งตัวอักษรบางประเภทต้องได้รับความยินยอมการใช้คุ้กกี้ จึงจะสามารถใช้ตัวอักษรเหล่านั้นได้
  • เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุตัวตน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้างของเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยสถิตินี้อาจถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Analytics, Bitly Link Management  เป็นต้น
  • เพื่อวิเคราะห์และนำไปทำจัดทำโฆษณานำเสนออย่างเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ที่ต้องการใช้บริการของเรา โดย Google Ad Manager, Facebook Ad Manager

 

เราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อจากเรา
  • คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิกใดๆ ในการเข้าชมเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ของเราไม่มีให้กรอกประวัติส่วนตัว
  • ไม่มีการระบุข้อมูลประจำตัว และข้อมูลรหัสผ่านส่วนตัว 
  • ไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่มีข้อมูลด้านบัตรเครดิต บัญชีการเงิน และ ข้อมูลส่วนบุคคลทางราชการ 
  • เราจะเก็บข้อมูลของคุณก็ต่อเมื่อ คุณได้ระบุข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเองในช่องการติดต่อเรา หรือ การรับข่าวสาร จากเรา โดยความยินยอมของคุณเท่านั้น 
 
หากคุณพบโฆษณาอื่นบนเว็บไซต์ของเรา

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ของเราไม่ได้ทำการขายพื้นที่โฆษณาให้กับที่ใด ดังนั้น หากคุณพบโฆษณาอื่นบนเว็บไซต์เรา เราถือว่าแบนเนอร์โฆษณานั้นเป็นภัยคุกคามต่อเว็บไซต์ของเรา และหากคุณเข้าชมโฆษณานั้น คุณจะต้องศึกษานโยบายส่วนบุคคลและนโยบายคุ้กกี้ของบริษัทโฆษณานั้นๆ ในการนำข้อมูลของคุณไปใช้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับจีเนติก ออแกไนเซอร์ แต่อย่างใด

 

การเปลี่ยนหรือการลบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

โดยส่วนมากเว็บเบราวเซอร์ (Web Browser) จะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราวเซอร์ หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าในแถบเครื่องมือบนเว็บเบราวเซอร์ที่คุณใช้งานเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ โดยการดำเนินการถอนคำยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การปิดใช้งานคุกกี้ของคุณ จะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างหรือเนื้อหาบางส่วนที่เว็บไซต์ของเรานำเสนอได้ และอาจจะทำให้คุณได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ได้โดยการลบประวัติการใช้เว็บเบราวเซอร์ของคุณ

 

ช่องทางการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สิทธิ์ของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่ 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1142 ซ.ชานเมือง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์ 02-640-6270

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด