CSR Event & PR : เติมยาใหม่ตู้ยาเดิม จ.สมุทรปราการ

Event : CSR มอบยาชุมชน "โครงการตู้ยา ฺBIOPHARM เพื่อชุมชนปีที่2"

จัดกิจกรรมมอบยาแก่ชุมชน พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์

Venue : ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

Date : October 2016

Clients : Biopharm Chemicals Co.,Ltd.

Special Guest : คุณต่อศักดิ์ อัศวเหม รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ

Related Articles