ข่าวสารและงานของเรา

CSR Event & PR : Biopharm ปีที่ 2 @ จ.สมุทรสาคร

Event : งานจัดกิจกรรม CSR และทำข่าวประชาสัมพันธ์

Venue : สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

Date : July 2016

Clients : Biopharm Chemicals Co.,Ltd.

Special Guest : นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม จ.สมุทรสาคร

 

 

ในปี 2559 นี้ บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการวางแผนประชาสัมพันธ์ Corporate CSR ตลอดปี 2559 ของบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นการมอบยาให้กับทุกชุมชนแล้ว ยังเชิญนักกายภาพบำบัดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถนำไปใช้บริหารร่่างกายตัวเองได้ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งใจ สนใจ และปฏิบัติตามกันเป็นอย่างดี 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด รับผิดชอบ

1.     ออกแบบและจัดทำ Backdrop

2.     รันคิวกิจกรรมบนเวที

4.     ดูแลควบคุมลำดับพิธีการ และ กำหนดการ

5.   ออกแบบและจัดทำเสื้อประจำโครงการปีที่ 2

6.   ออกแบบและจัดทำถุงผ้าโครงการ

7.   ตกแต่งสถานที่

8.     พิธีกร

9.     เขียนสคริปต์พิธีกร

10.     เขียนสคริปต์พิธีการ

11.   สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน

12.  จัดกิจกรรมกายภาพบำบัด

13.  เขียนข่าว ทำสกู๊ปข่าว

14.  ทำประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด