CSR News : Photo Caption ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Event : เชิญสื่อมวลชนทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ CSR มอบตู้ยาให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืข

Venue : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืข

Date : August 2016

Clients : Biopharm Chemicals Co.,Ltd.

Special Guest : นายเฉลิมชัย ปาปะทา รักษาการรองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 

Related Articles